GENOOTSCHAP

Het Genootschap Wessel Knoops en de lezingen

Wessel Knoops lithografie 1849

Het Genootschap werd op 16 maart 1824 opgericht door de apotheker Wessel Knoops en kreeg als toevoeging bij de naam “Tot Nut en Vergenoegen“. Het doel van het Genootschap is: “het bevorderen van de beoefening en de verspreiding van de kennis der natuurwetenschappen”. De vorm hiervan is geëvolueerd naar een programma van acht lezingen per jaar. Voor deze bijeenkomsten worden vooraanstaande sprekers uit Nederland van (meestal) de natuurwetenschappen en technologie uitgenodigd. De voordrachten worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand, van september t/m april. Lezingen beginnen om 20:00 uur en duren uiterlijk tot 22:00 uur. Na een pauze van ongeveer 20 minuten volgt het slot van de lezing en is er gelegenheid tot vragen en discussie.

De in de voordrachten behandelde onderwerpen beslaan een breed palet van onderwerpen uit de (natuur)wetenschappen en de technologie. Maar ook worden historische beschouwingen gegeven.

Een overzicht van het actuele jaarprogramma vindt u op de homepage. Op de pagina Lezingen (zie ook menu) staat een overzicht van alle lezingen vanaf september 2000. Indien de presentatie beschikbaar is gesteld is deze te bekijken en downloaden. Thans is “Wessel Knoops” een vereniging met ongeveer 160 leden.

Het doel verbeeld

Apotheker Wessel Knoops beoogde de verspreiding van kennis van de natuurwetenschappen. Daarnaast was beoefening ook een doel. Dat laatste is in onze samenleving ingebed in ons opleidingssysteem, in wetenschappelijke instituten en publieke en private onderzoeksinstellingen. Maar ook amateurbeoefening komt nog veel voor.
Ook nu wil ons genootschap de natuurwetenschappen aandacht geven en verspreiden. Ons logo verbeeldt dit in de vorm van dragende handen die een drietal iconen ondersteunen:  deze iconen symboliseren de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.

 • 9

  Linksonder: de Erlenmeyer (1861)

  Deze staat symbool voor de ontwikkeling van chemie en farmacie vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.

 • 9

  Rechtsonder: het atoommodel (1911)

  Dit model van Rutherford, later verfijnd door Bohr en de quantummechanica, symboliseert de ontwikkeling van de natuurkunde.

 • 9

  Middenboven: de DNA helix structuur (1953)

  Gepubliceerd door Crick en Watson, op basis van werk van Wilkins en  Franklin, staat symbool voor de ontwikkeling van de biomedische wetenschappen.

Wessel Knoops Logo