Albert Einstein “Waarom Hij”?

13 september 2005

Dr. E. Lagendijk

De VN heeft 2005 uitgeroepen tot het World Year of Physics. Dit is 100 jaar na het “annus mirabilis” van Albert Einstein. In het jaar 1905 publiceerde hij vier artikelen die een beslissende rol gespeeld hebben in de verdere ontwikkeling van de moderne natuurkunde. Een artikel over de Brownse beweging, waardoor hij het atoombegrip (toen nog omstreden!) vastere voet gaf, een artikel over het foto-elektrisch effect waarin hij het lichtdeeltje of foton introduceerde en waarmee hij een basis voor de kwantummechanica legde, een artikel getiteld “Zur Elektrodynamik bewegter Körper” waarmee hij de verwarring rond de voortplanting van licht in een “ether” uit de wereld hielp en waarmee hij de basis legde voor een niet-Newtoniaanse mechanica die we nu de relativiteitstheorie noemen. Hierop aansluitend volgde nog een artikel dat de equivalentie van massa en energie behandelt. Wie kent niet de formule E=mc2? Inmiddels is Albert Einstein uitgeroepen tot icoon van de twintigste eeuw. De vraag is of dat terecht is en waarom u of ik die status niet hebben bereikt en naar alle waarschijnlijkheid ook niet zullen bereiken. Op deze vragen wil ik in mijn voordracht een antwoord zoeken.