Atmosfeer en biosfeer van onze aarde. 3.5 miljard jaar evolutionaire geschiedenis met een blik op de toekomst

9 april 2013

Dr. ir. K. van der Wiele

Duurzaamheid!? Kan de mensheid duurzaam leven op aarde? Putten wij de aardse energiebronnen uit, en hoe erg is dat? Gaat het CO2 gehalte in de lucht stijgen tot dramatisch hoge waarden, en waar kan dat toe leiden? Maar ook: waarom is het CO2 gehalte van onze aardse atmosfeer eigenlijk zo verschrikkelijk laag? Om deze vragen in een wat groter perspectief te plaatsen is het interessant eerst eens te kijken naar de geschiedenis van de aarde sinds zijn ontstaan en de ontwikkeling van de aardse atmosfeer, in samenhang met de evolutie van het leven op aarde. Door hier ook de moleculaire en celbiologische aspecten bij te betrekken ontstaat een totaalbeeld van energiekringlopen op micro- en macroniveau. Dit leidt ondermeer tot conclusies over de sleutelrol die koolhydraten spelen in de noodzakelijke ontwikkeling naar duurzame grondstoffen. Tenslotte zal een beschouwing over de koolstofkringloop op aarde worden gehouden, en zal de stelling worden geponeerd dat het voor moeder aarde niet ongunstig is om wat fossiele koolstof (steenkool, aardolie, aardgas) terug te brengen in de kringloop.