Bestaat er een kernreactor in de aardkern?

13 februari 2007

Prof. dr. R.D. Schuiling

In deze lezing zal geprobeerd worden om de hypothese van Herndon te toetsen, dat er een snelle kweekreactor opereert in de aardkern. Deze energiebron zou nodig zijn om het aardmagneetveld in stand te houden. Herndon heeft geponeerd dat bij elkaar geklonterde massa’s uranium de benodigde energie leveren. Het is niet uitgesloten dat zeer geringe concentraties van uranium, in de orde van enkele delen per miljard (milligrammen per ton) opgelost zijn in vloeibaar ijzer. Er is geen mechanisme om dit uranium te concentreren en als uraanmetaal of uraansulfide uit te laten kristalliseren. Er is ook geen noodzaak voor een extra warmtebron. De “klassieke” warmtebronnen, zoals de latente smeltwarmte die vrijkomt bij het langzaam stollen van de vaste binnenkern van de aarde, leveren meer dan genoeg energie om het aardmagneetveld in stand te houden.