9 oktober 2001

Prof. dr. J. Walraven (FOM Amsterdam) 

Het is een oude wens van fysici om een blik te kunnen werpen op het gedrag van de natuur bij het absolute nulpunt. Dat is natuurlijk om thermodynamische redenen onmogelijk, maar Bose-Einstein condensaten vormen in vele opzichten een goede benadering. Dit heeft bijzondere experimenten mogelijk gemaakt. In de voordracht zal ingegaan worden op het verschijnsel Bose-Einstein condensatie en zal aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk gemaakt worden, dat Bose-Einstein condensaten zich wezenlijk anders gedragen dan wat men zich voorstelt bij ijle gaswolkjes.