CERN en de Large Hadron Collider

19 april 2011

Prof.dr. J.J. Engelen

Na een intensieve voorbereidingsperiode van meer dan 10 jaar is vorig jaar (2010) de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter wereld in bedrijf genomen. De ‘Large Hadron Collider’ is een project van het Europese laboratorium voor deeltjesfysica CERN. In de voordracht zal kort worden uitgelegd wat CERN is, maar vooral zal worden ingegaan op de Large Hadron Collider. Dank zij de LHC is Europa nu wereldleider op het gebied van de hoge-energiefysica. De hoge-energiefysica bestudeert elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen. De laatste decennia hebben grensverleggende experimentele resultaten hun plaats gevonden in een alles omvattende theorie. Alles? Uitgelegd zal worden welke fundamentele ontdekkingen de LHC mogelijk maakt, in het bijzonder van ‘het Higgs mechanisme’. Maar ook zal worden geschetst hoe de LHC en de bijbehorende experimentele opstellingen in elkaar zitten en welke grensverleggende technologieën ontwikkeld moesten worden om het project te realiseren.