CRISPR/Cas9, een precisie instrument in de moleculaire toolbbox

14 februari 2017

Prof. dr. N. Geijsen

De afgelopen 5 jaar is een revolutionaire nieuwe methode ontwikkeld, waarmee onderzoekers op een van tevoren precies bepaalde plaats de genetische code van een cel kunnen veranderen. Dit systeem, CRISPR/Cas genaamd, fungeert als een moleculair schaartje, waarmee we bijvoorbeeld mutaties (fouten) uit genen kunnen knippen. Daarbij proberen we kapotte genen zodanig te knippen dat ze weer werken. Een belangrijk probleem wat de toepassing van het CRISPR/Cas systeem nog inde weg staat is hoe we dit moleculaire schaartje in cellen van patiënten kunnen binnen brengen zodat het zijn werk kan doen.