De betekenis van Lorentz voor de moderne natuurkunde

14 september 2021

Prof. dr. A. Kox (UvA)

In mijn voordracht ga ik eerst in op het leven van Lorentz, zijn plaats in de nationale en internationale wetenschappelijke wereld en zijn contacten met collega’s in binnen- en buitenland. Daarbij zal ook zijn rol bij het herstel van de internationale wetenschappelijke betrekkingen na de Eerste Wereldoorlog aan de orde komen. Vervolgens geef ik een overzicht van zijn belangrijkste wetenschappelijke prestaties, met speciale aandacht voor zijn elektronentheorie en de verschillen en overeenkomsten van die theorie met Einsteins Speciale Relativiteitstheorie.