11 december 2007

Prof. dr. J. Lugtenburg

In de retina van ons oog bevinden zich lichtgevoelige cellen, 120 miljoen staafejs in de hele retina die lage lichtintensiteit het zwart-wit zien verzorgen. De zes miljoen kegeltjes in de gele vlek verzorgen bij hogere intensiteit het kleuren zien. De lambda-max waarden zijn resp. 560 nM (rood), 530 nM (groen) en 425 nM (blauw). De zogenaamde buitensegmenten van de staafjes en kegeltjes bevatten gekleurde membraaneiwitten met de boven vermelde lambda-max waarden. Het gekleurde deel is in alle gevallen begeleid van 11Z retinal. Het gekleurde deel absorbeert het licht en wordt in een uiterst snel proces omgezet in de transvorm. Hierdoor wordt het eiwit als schakelaar omgezet van de uit-stand in de aan-stand. Via biochemische processen leidt dit tot het ontstaan van een zenuwpuls. Dit leidt in de hersenen tot de gewaarwording van licht. Deze omzetting van lichtinformatie in zenuwinformatie wordt visuele transductie genoemd. De achtergrond van deze processen zal worden besproken.