De forensische-gerechtelijke geneeskunde en de implementatie van de beeldvormende technieken

13 oktober 2009

Dr. D. Spendlove

Het werkgebied van een forensisch / gerechtelijk geneeskundige of patholoog heeft zich als een van de oudste vakgebieden tot een hoogmodern medisch specialisme ontwikkeld. Van de klassieke deelgebieden, zoals alcohologie & toxicologie en de forensische antropologie, is de autopsie het meest invasief, wat op steeds meer weerstand stuit in het kader van religie en persoonlijke overtuigingen. Door de implementatie van de moderne beeldvormende technieken, zoals een CT-, een MRI- en een oppervlakte-scan kan de overledene op niet-invasieve manier onderzocht worden. In het kader van verkeersongevallen, levensdelicten of geweldsdelicten aan levenden kunnen middels oppervlakte-scanning en forensische beeldgeving bewijzen voor een reconstructie of toegepast geweld verzameld worden en daarmee een invloed uitoefenen op de uitkomst van een rechtszaak. Bij natuurlijk overlijden kan de beeldgeving aanwijzingen geven omtrent mogelijke ziekelijke gebieden, zodat deze op een minimaal invasieve manier kunnen worden aangeprikt voor verder microscopisch onderzoek. Door de toevoeging van contrastmiddel en het opzetten van een kunstmatige bloedsomloop kunnen niet alleen letsels aan de vaten, zoals bij geweldsinwerkingen vaker gezien worden, maar ook de natuurlijke doodsoorzaken voor een groot gedeelte goed onderzocht worden.