De gevolgen van de Chicxulub meteorietinslag

14 februari 2023

Em. prof. J. Smit (VU)

Het einde der dinosauriërs op de Krijt-Paleogeen (K-Pg) grens staat al eeuwen in de belangstelling. Door het onderzoek van Walter Alvarez in Italië en mijn onderzoek in Spanje aan de UvA/VU kwam aan het licht dat er wellicht een kosmische ramp aan ten grondslag lag. De manier van uitsterven en de vondst van abnormaal veel iridium in een minuscuul laagje precies op de K-Pg grens wees naar een gigantische meteorietinslag. In de jaren ‘80-‘90 kwam er veel aanvullend bewijs bij, ook door onderzoek van mijn studenten aan de VU. De vondst van kleine uitgeworpen bolletjes van glas (micro-tektieten) en van glas met kristallen (micro-krystieten) en geschokte kwartskristallen over de hele wereld, tsunami’s rond de Golf van Mexico, buitenaardse Cr isotopen, en tenslotte de ontdekking van de Chicxulub inslagkrater zelf vormen nu een solide bouwwerk onder de theorie. Vulkanisme (Deccan traps) in India, dat vaak genoemd wordt in verband met het K-Pg massa-uitsterven heeft die status nog lang niet! Een ding ontbrak nog: de directe slachtoffers van de Chicxulub meteorietinslag! Die zijn nu in grote getale gevonden in de achtergebleven modder van een tsunami in Noord Dakota. In die modder is eigenlijk een ‘snapshot’ achtergebleven van het leven op land van vlak voor de meteorietinslag. De slachtoffers zijn gestorven terwijl de uitwerpselen van de meteorietinslag weer terug op aarde vielen. Stukjes inslagglas zitten in kieuwen van fossiele vissen en zijn ook opgevangen in gesmolten hars (nu barnsteen). Het verdwijnen van dit ecosysteem heeft ongetwijfeld geleid tot de explosie van de moderne zoogdiersoorten, waar wij -als mens- onderdeel van zijn.