De huidige stand van de techniek rond foto-voltaïsche zonnecellen

10 februari 2009

Dr. G.J. Jongerden

Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van voldoende schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen. Dat kan alleen als de energievoorziening zelf ook duurzaam wordt. Nuon Helianthos ontwikkelt een uniek proces voor de productie van flexibele zonnecellen met talloze toepassingsmogelijkheden, hetgeen tot een doorbraak op het gebied van zonne-energie kan leiden. Door de zeer bijzondere eigenschappen kunnen deze zonnecellen geïntegreerd worden in talloze producten. Zo kunnen ze gebruikt worden op gebogen ondergronden, zoals gevels, daken , geluidswallen, enz.. Het productieproces, de toepassingsmogelijkheden en verdere consequenties van deze technologie zullen toegelicht worden.