11 september 2012

Prof. dr. C.D. Andriesse

Lorentz was nog niet dood of Arnhem eerde die beroemde zoon met een geweldig monument dat in een glooiing van zijn mooiste park, het Sonsbeekpark, werd opgenomen. Het bronzen beeld van de man staat voor een grote muur met bas-reliëfs en meer dan honderd namen van collega natuurkundigen. Die muur verbeeldt de invloedrijke rol die Lorentz, nu een eeuw geleden, in de ontraadseling van elektromagnetische verschijnselen gespeeld heeft, maar zegt weinig of niets over het unieke van zijn bijdrage. In mijn voordracht zal die bijdrage benoemd worden.