De Schaliegas Revolutie (?)

14 oktober 2014

Dr. ir. J. Hagoort

Schaliegas heeft een revolutie teweeggebracht in de wereldwijde energievoorziening. Of is het niet meer dan een hype? Wat is schaliegas en wat houdt de winning van schaliegas precies in? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met conventionele gaswinning? Waarom roept schaliegas zulke sterke emoties op? Wat is de relatie met de klimaatcrisis? Hoe is schaliegas verdeeld over de wereld? En hoe zit het met de winning van schaliegas in Nederland?