12 april 2005

Ir. P.D.M. de Boer Meulman

Nederland heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen gesteld voor het gebruik van duurzame energie. Een mogelijke oplossing is de import van elektriciteit opgewekt uit aardwarmte uit bijvoorbeeld IJsland. Elektriciteitstransport via kabels is op deze afstand niet haalbaar, maar transport d.m.v. een “stroomboot” kan misschien een oplossing bieden. Wat is dat, een stroomboot? In deze boot wordt een zogenaamd elektrolyt opgeslagen. Dit is een vloeistof zoals gebruikt in redox flow accu’s. Redox flow accu’s zijn grootschalige systemen voor elektriciteitsopslag. De energie uit aardwarmte kan via een elektrochemische omzetting worden opgeslagen in het elektrolyt. Dit elektrolyt kan vervolgens per schip naar Nederland worden vervoerd, waarna het in een flow accu kan worden ingezet als energiebron. Op deze manier komt de duurzame elektriciteit uit IJsland in Nederland beschikbaar. Een belangrijk voordeel van dit concept is het feit dat gebruik wordt gemaakt van de overcapaciteit van aardwarmte-installaties in IJsland, er hoeven dus geen extra energiecentrales te worden gebruikt. Een ander voordeel is dat de elektriciteit continu beschikbaar is en daardoor kan worden geleverd op momenten dat de vraag naar elektriciteit groot is. Beide voordelen bieden tevens financiële voordelen, waardoor het systeem economisch bijna haalbaar is. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van redox flow systemen. In de lezing zal worden ingegaan op verschillende systemen van redox flow accu’s om vervolgens de verschillende systemen met elkaar te kunnen vergelijken. Naar aanleiding daarvan zal worden ingegaan op de economische en technische haalbaarheid van “de stroomboot”.