De techniek van diepteboringen in onze aarde

12 maart 2024

Dr. ir. I.P.J.M. (Ivo) Stulemeijer (ex Shell)

De techniek van het boren in onze aarde is ontwikkeld voor de winning van olie, gas en zout, maar opent tegelijkertijd mogelijkheden voor de winning van hernieuwbare energie zoals aardwarmte en het verkrijgen van meer inzicht in de geologie en de geschiedenis van de aarde.

Het gebruik van aardwarmte staat door de huidige energietransitie volop in de belangstelling. De haalbaarheid van het gebruik van aardwarmte wordt echter in grote mate bepaald door de kosten en veiligheid van het benodigde boorproces. Nieuwe boortechnieken proberen dit te verbeteren. Boren is duur en complex en zeker niet zonder gevaren.

In deze lezing wordt gepoogd een inzicht te geven en de voortschrijdende techniek van het boorproces en hoe de daaraan verbonden uitdagingen tot aanvaardbare proporties kunnen worden teruggebracht.