8 april 2008

Dr. R. Hunik

Recente ontwikkelingen in de accutechnologie hebben geleid tot nieuwe typen accu’s. Van deze nieuwe typen bieden de Li-ion accu’s op dit moment de meest gunstige perspectieven. Voor mobiele apparatuur, zoals telefoons, camera’s, notebooks, en dergelijke wordt dit type accu al uitgebreid toegepast. Voor tractie (fietsen, scooters, motoren, personenauto’s, bestelauto’s enz.) gaat dit het komende decennium grootschalig gebeuren. Dit brengt een grote reductie in energieverbruik en uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof met zich mee zonder dat daar grote kosten aan verbonden zijn: de extra investering, die nodig is om deze accu’s toe te kunnen passen, kan veelal goed betaald worden uit de besparingen op brandstofkosten. De verwachting is, dat dit gaat leiden tot een omwenteling op vervoersgebied. Zo’n omwenteling vergt grootschalige productie van zowel accu’s als bijbehorende componenten. Alle grote automobielfabrikanten, alsmede hun toeleveranciers (waaronder accufabrikanten) bereiden dit momenteel voor met investeringen in en opbouw van nieuwe productielijnen. In de voordracht zullen de accu-ontwikkelingen en de wijze van toepassen in personenauto’s uitgelegd worden. De consequenties van deze toepassing voor milieu, kosten voor gebruikers, infrastructuur en dergelijke zullen besproken worden.