Diabetes: van ‘een beetje suikerziekte’ tot complex farmacologisch doelwit

9 december 2008

Dr. M.J.T.M. Mol

Diabetes heeft een lange historie. In de moderne tijd werd aan het begin van de 20e eeuw de rol van het pancreas en de eilandjes van Langerhans ontdekt; in de jaren 20 werd insuline als therapie toepasbaar en werd klassieke suikerziekte zoals die voorkwam bij jongeren, een tot dan dodelijke aandoening, behandelbaar. De toediening werd in de jaren daarna verbeterd door o.m. aanpassingen van de insulineformulering. In de jaren 40 en 50 kwamen de eerste preparaten in tabletvorm ter beschikking. Ook deze betekenden een revolutie in de behandeling van met name de ouderdomssuikerziekte. Daarna brak er een relatief rustige periode aan in diabetesland. Met de enorme groei van het aantal mensen met ouderdomssuiker, en een groeiend inzicht in het belang van een goede regulering van suikerziekte en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij mensen met suikerziekte is in de laatste jaren de belangstelling voor diabetes enorm toegenomen en heeft onder meer geleid tot nieuwe ontwikkelingen in de toepassingen van insuline, maar ook tot nieuwe, opwindende inzichten in de stofwisseling die op hun beurt hebben geleid en nog steeds leiden tot zeer fraaie nieuwe farmacologische toepassingen. In deze voordracht zal vooral aandacht worden besteed aan deze laatste ontwikkelingen.