9 november 2021

Prof. dr. ir. C. van Rhee (TU Delft)

Voor veel producten, met name gerelateerd aan de energie transitie, zijn bepaalde ertsen en mineralen nodig die in toenemende mate schaars worden op land. Het winnen van deze mineralen op zee is een mogelijk alternatief. In de lezing zal een overzicht worden gegeven welke grondstoffen mogelijk gewonnen kunnen worden. Er zal worden ingegaan op de techniek die daar voor nodig is voor winning en transport en tevens zal de nodige aandacht worden geschonken aan de milieutechnische aspecten.