Een bredere kijk op energie: zonder kernenergie geen energierevolutie

8 september 2015

Prof. dr. T. van der Hagen (TUD)

Een verduurzaming van onze energievoorziening is noodzakelijk om onze planeet leefbaar te houden. Bovendien biedt zo’n Energie Revolutie enorme economische kansen. Waarom duurt de overgang van fossiele naar duurzame bronnen dan zo lang? Wat is eigenlijk de essentie van het energieprobleem? Wat zijn de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen? Wat kunnen we verwachten van hernieuwbare energiebronnen? Naast het aanreiken van antwoorden op die vragen wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van kernenergie in de mondiale en de Europese elektriciteitsvoorziening en wordt een technisch overzicht geboden van de werking van huidige en toekomstige kerncentrales, splijtstofcycli en de risico’s die verband houden met kernenergie.