10 oktober 2006

Prof. dr. P. van den Broek

Dr. J.K.van den Broek en de overdracht van kennis van Westerse technologie in Japan 1853-1857. Deze titel is ontleend aan de dissertatie van Dr.HJ Moeshart die op 2 juni 2003 promoveerde aan de Universiteit van Leiden. Dr Jan Karel van den Broek werd op 4 April 1814 geboren als zoon van een dominee te Herwijnen en vestigde zich na zijn medische studie in 1837 als stedelijk heel- en vroedmeester in Arnhem. Hij was vanaf zijn vroege jeugd gefascineerd door natuur- en scheikunde en snel na zijn komst trad hij toe als werkend lid tot het Natuurkundig Genootschap Tot Nut en Vergenoegen. Hij levert bestuurlijke bijdragen en geeft in de periode 1838- 1851 25 lezingen voor het gezelschap over zeer uiteenlopende onderwerpen . In 1843 was hij mede oprichter van het tijdschrift “Natuurkunde” dat door het genootschap werd uitgegeven.Hij was overigens ook lid van het Genootschap voor Geschiedenis en Literatuur van Gelderland Prodesse Conamus en hij gaf ook lezingen voor het geneeskundig gezelschap te Rotterdam Disce Docendus ad huc. Jan Karel van den Broek deed origineel onderzoek op velerlei terreinen en kreeg voor zijn onderzoek aan het gehoororgaan in 1852 een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadien kiest hij een totaal andere koers en vertrekt in gouvernementsdienst naar Nederlands Indië en vandaar uit naar Japan. Hij geeft medisch onderwijs en houdt zich bezig met gezondheidszorg en techniek. Uit de publicatie van Moeshart is veel bekend geworden uit de Japanse periode van van den Broek. Aan de hand van origineel materiaal zal worden ingegaan op de betekenis van deze bijzondere man, voormalig lid en erelid van de Vereniging Wessel Knoops.