Een nieuwe kijk op zwaartekracht en de kosmos

14 april 2015

Prof. dr. E.P. Verlinde (UvA)

De zwaartekracht staat al eeuwen in het middelpunt van de belangstelling binnen de natuurwetenschap. Toch zijn er nog vele vragen met betrekking tot de zwaartekracht en de kosmos, die tot aan de huidige tijd nog onbeantwoord zijn gebleven. Vooral de kosmologische waarnemingen, die wijzen op het bestaan van donkere energie en donkere materie vragen om een verklaring. Na een korte uiteenzetting van de zwaartekrachtstheorieën van Newton en Einstein zullen de meeste recente theoretische ontwikkelingen aan bod komen. Op dit moment vindt er binnen de theoretische natuurkunde een omwenteling plaats, waarbij een totaal nieuwe kijk is aan het ontstaan op de oorsprong van de zwaartekracht en de ruimte en tijd. Inzichten uit de snaartheorie en de theorie van zwarte gaten tonen aan, dat zwaartekracht te voorschijn komt door veranderingen in de microscopische informatie, die bevat is in de ruimte en tijd. In deze voordracht zal ik deze opvallende ontwikkeling en mijn eigen bijdrage hieraan op een aanschouwelijke manier beschrijven. Daarbij zal ik ook een vooruitblik werpen op de vraag, hoe onze kijk op de Kosmos hierdoor zal veranderen.