Energie in het algemeen en in het bijzonder kernenergie

13 december 2005

G.A.K. Crommelin ( kapitein ter zee)

In een introductie, waarbij onder andere de twee belangrijkste typen kernreactoren besproken worden, wordt toegelicht welke redenen er zijn om de optie kernenergie tenminste open te houden. Vervolgens wordt aan de hand van enige voorbeelden toegelicht dat kernenergie de logische volgende én aanvullende stap in de geschiedenis van de energieconversie is. Met name worden besproken de logistieke aspecten van de brandstoffen en de overgang van handmatige controle van de vermogensoutput, of door middel van automatisering, naar de controle door middel van de wetten der natuurkunde. Het belangrijkste deel van de presentatie behandelt de mogelijkheden en studies die er lopen betreffende een well-proven en inherent veilig type kernenergie (de Hoge Temperatuur Reactor), welke geschikt lijkt te zijn voor kleinschalige (industriële) energieconversie, zoals Warmte Kracht Koppeling en scheepsvoortstuwing.