Energietransitie: heiligt het doel de middelen?

10 december 2019

Prof. dr. ir. D.M.J. Smeulders (TUEindhoven)

Het klimaatakkoord schrijft een drastische reductie van de CO2 emissies in 2030 en 2050 voor. Alle sectoren zullen moeten bijdragen. Invulling wordt al gegeven op bestuurlijk niveau (regionale energiestrategieën, ‘van het gas af’, biomassa bijstoken, elektrisch rijden), waarbij dadendrang het soms lijkt te winnen van kennis van zaken en wetenschappelijke onderbouwing. Kosteneffectieve oplossingen zijn meer dan ooit nodig om het maatschappelijk draagvlak niet te verliezen…