11 februari 2014

Prof. dr. K. van Dam (UVA)

Toen Darwin anderhalve eeuw geleden zijn evolutietheorie presenteerde, kon hij zich beroepen op een grote hoeveelheid materiaal dat zijn hypothese van evolutie door selectie ondersteunde. Het mechanisme waarop de variaties waaruit geselecteerd kon worden ontstonden, was echter geheel onduidelijk. In de tweede helft van de twintigste eeuw is dat mechanisme grotendeels ontrafeld. Daarmee is een heel begrijpelijke natuurwetenschappelijke basis voor de ontwikkeling van allerlei biologische soorten geformuleerd.