Exosomen in nano-geneeskunde

10 april 2018

Dr. D.M. Pegtel (VUMC)

Exosomen zijn kleine membraan blaasjes die door nagenoeg alle typen cellen kunnen worden uitgescheiden. Het gemiddelde menselijk lichaam bevat ongeveer 37 biljoen cellen (3.7×1013) en recent onderzoek heeft uitgewezen dat exosomen een cruciale rol spelen in cel-cel communicatie binnen en tussen weefsels. Echter de mechanismen en tot op welke hoogte de invloed van exosomen van belang is voor de embryogenese, de werking van het imuunsysteem en het ontstaan van verschillende soorten kanker is nog onzeker.