Gaia en de dynamiek van de Aarde

12 februari 2002

Prof. dr. P. Westbroek (Leiden)

Door de steeds verdergaande opsplitsing van de wetenschap in verschillende disciplines gedurende de afgelopen 150 jaar is ons inzicht in de dynamiek van de aarde onvolledig. Vooral de rol die het leven speelt in de geodynamiek en de klimaatregulatie is onderbelicht. Momenteel staat dit onderwerp hoog op de agenda van het geologische onderzoek. De meest uitgesproken zienswijze is de ‘Gaia hypothese’. De aarde is een heel bijzondere planeet die zeer ver verwijderd is van thermodynamisch evenwicht en daardoor een complex gedrag vertoont, afwijkend van dat bij andere planeten uit het zonnestelsel. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van deze bijzondere gesteldheid van de planeet die wij bewonen.