13 januari 2015

Prof. D.I. Boomsma

Op grond van onderzoek bij twee- en meerlingen en bij de families rond twee- en meerlingen is voor een groot aantal menselijke eigenschappen, aandoeningen en ziekten in kaart gebracht wat de rol is van erfelijke aanleg. Bij vrijwel alle menselijke karakteristieken, variërend van gewicht, lichaamslengte, persoonlijkheid, intelligentie tot leefgewoonten, ziekte en gezondheid, speelt erfelijke aanleg een meer of minder grote rol, die kan afhangen van leeftijd, geslacht of externe factoren.