Genetica: wetenschap, technologie en voedselproductie

9 februari 2016

Dr. ir. G. Albers (Hendrix Genetics)

De notie dat er zoiets als erfelijkheid bestaat is al heel oud, de genetica als wetenschap is relatief jong. Met de ontdekking van DNA als drager van de erfelijke informatie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd de weg geopend naar de meer dan spectaculaire vooruitgang in de genetische wetenschap en technologie die meest van de laatste 30 jaar dateert.