14 november 2006

Dr. A.J. van Gool

‘Genomics’ is een door technologie gedreven discipline die moderne onderzoekers in staat stelt complexe biologie op moleculaire schaal te bestuderen. Genomics onderzoek is in beginsel gebaseerd op het genoom: het DNA dat de drager is van erfelijke informatie. De genen in dit DNA coderen voor eiwitten die de werkelijk functionele eenheden van het genoom zijn. Vanaf begin jaren ’80 zijn robuuste platforms ontwikkeld die onderzoekers in staat stellen om in een enkele analyse alle 25.000 genen in een menselijke cel te bestuderen om zo te bepalen welke genen actief en inactief zijn (transcriptomics). Ook is de laatste 10 jaren enorme vooruitgang geboekt in het op grote schaal bestuderen van de diverse eiwitten binnen een biologisch systeem (proteomics), de eindproducten van een biologische proces (metabolomics) alsook variaties in het genoom zelf (genetics). Binnen modern pharmaceutisch onderzoek is de genomics benadering tegenwoordig volledig ingeburgerd en wordt veelvuldig gebruikt voor een beter begrip van een ziekte en de ontdekking van nieuwe drug targets en biomarkers. Mede door de biomarkers is men steeds beter in staat te voorspellen of een medicijn effectief zal zijn in patienten zonder nadelige bijeffecten. In de lezing zal worden ingegaan op de basis van de genomics methodologien, alsook zullen illustraties besproken worden hoe genomics in huidig pharmaceutisch onderzoek wordt toegepast.