Gesmolten zout reactor als vierde generatie kernreactor

10 januari 2023

Dr. R. Hania (NRG)

Kerncentrales zijn tegenwoordig bijna allemaal gekoeld door water bij hoge druk (tot 150 bar), met uranium oxide als de splijtstof in de vorm van pellets. In de eerste jaren van kernenergie was dit nog geen uitgemaakte zaak, en werd er met allerlei combinaties van splijtstof en koelmiddel geëxperimenteerd, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Rond het jaar 2000 werden op Amerikaans initiatief zes ‘oude’ concepten (opnieuw) geselecteerd voor onderzoek en ontwikkeling binnen het ‘Generation IV International Forum’. De gesmolten zout reactor (MSR) is één van deze concepten, en (durven we hier wel te stellen) in elk geval op papier de beste als men kijkt naar de doelstellingen van ‘Gen-IV’. In deze bijdrage wordt een korte beschrijving van de huidige drukwaterreactor gegeven, wordt iets over de geschiedenis van kernenergie verteld en over de 6 geselecteerde ‘Gen-IV’ concepten. In het laatste deel gaan we het hebben over de voors en tegens van MSRs en over de laatste ontwikkelingen op MSR-gebied.