Heeft de zoektocht naar de kleinste bouwstenen van de natuur zijn einde bereikt?

11 december 2018

Dr. Jan Meint Greben (WK)

Afgezien van de vraag of er een kleinste deeltje is, is de aard en de realiteit daarvan belangrijk. Hoe dieper we in de structuur van materie kijken hoe moeilijker het is dingen waar te nemen, De theorie en het model spelen dus een steeds grotere rol naarmate we dieper kijken. Uiteindelijk kan het kleinste deeltje (als dat al bestaat) een puur theoretisch concept zijn dat nooit in de natuur kan worden waargenomen, zelfs niet met indirecte methoden. Elegantie van de theorie en mathematische consistentie spelen dus een steeds belangrijker rol in deze speurtocht. Is het dan wel mogelijk om de bovenstaande vraag te beantwoorden?