12 oktober 2004

Dr. P.W. Gelderman

Het centrale punt van de presentatie zal “Imaging” zijn: de wetenschap is immers voor een belangrijk deel bezig met het voor ons kijk- en taaldieren zichtbaar maken van dat wat voor onze zintuigen verborgen blijft, dan weldoor ons zenuwstelsel vervormd wordt, omdat het te groot, te klein of te ver,of te abstract is, zodat wij het in denkmodellen, metaforen of verhalen moeten vangen en op media moeten vastleggen. Het denken en onderzoek van het ZS kent een merkwaardige dualistische paradox: dat van de abstracte geest (mapping the Mind) en dat van de objectieve waarneming (mapping the Brain). Het filosofisch denken moet de verbindende factor vormen. Een historisch georienteerde imagingtour van structuur en anatomie via functie (van EEG naar MEG) is de rode draad. Daartussen een aantal visuele uitstapjes, voerend van de dynamische informatie verwerkende opklimmende hierarchie van het waarnemen via de lus van het bewustzijn naar de hierarchische cascade van actie. Wat blijft er uiteindelijk over? Een leeg brein van resonerende netwerken?