14 januari 2020

Dr. Jiska Peper (Universiteit Leiden)

De puberteit is een onstuimige levensfase waarin een kind de transitie naar volwassenheid doormaakt. Onder invloed van de ‘razende hormonen’, groepsdruk van leeftijdgenoten en een nog niet volledig ontwikkeld brein uit zich dit vaak in stemmingswisselingen, opstandig en risicovol gedrag. Hoewel dit gedrag voor de omgeving niet altijd prettig is, is het vaak wel nuttig voor pubers (en kunnen volwassenen daar soms ook wat van leren!). Tijdens mijn lezing zal ik u een inkijkje geven in de psychologische experimenten die wij in ons lab uitvoeren om het gedrag in de puberteit te meten, en welke (biologische) factoren bijdragen aan individuele verschillen in gedrag. Aan de hand van diverse geavanceerde beeldvormingstechnieken deel ik inzichten over de werking en de anatomie van het ontwikkelende brein.