Innovaties binnen het zuiveringsbeheer

8 januari 2019

Ir. Coert Pétri (Waterschap Rijn IJssel)

De waterschappen zuiveren uw afvalwater tot een kwaliteit die op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Ook produceren we nu landelijk al meer dan 100 miljoen m3 biogas en verrijzen er al diverse ‘grondstoffenfabrieken’ op ons afvalwater. Net als alle andere overheden en vele branches hebben we beloofd in 2050 volledig circulair te zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is end-of-pipe zuiveren en dan lozen wel de toekomst? Moeten we niet decentraal gaan denken en werken? Welke eisen gaat dit stellen aan de hele water- en grondstoffencycli? Wat zijn de consequenties van ons toenemend medicijnengebruik en antibioticaresistentie? Graag vertellen de waterschappen, wat ze al doen en wat ze nog meer kunnen doen. Maar we horen ook graag hoe u erover denkt: Hoe de waterschappen, als publieke organisatie, een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en de circulaire maatschappij.