Kansen voor Kernenergie: Reactoren en afvalbehandeling

10 april 2012

Prof. dr. ir. J.L. Kloosterman (TU Delft)

Eén van de grootste uitdagingen waarvoor wij ons zien gesteld is de groeiende wereldbevolking te voorzien van voedsel, drinkwater, gezondheidszorg, veiligheid en een schoon milieu. Een van de essentiële ingrediënten hiervoor is goedkope en schone energie.