12 februari 2013

Dr. J. van Hest

De levende cel heeft wetenschappers over de jaren heen gefascineerd. Vanuit biologisch oogpunt is het de kleinste eenheid in de natuur die in staat is om zichzelf in stand te houden en te repliceren. Vanuit chemisch perspectief bekeken zijn het de uitermate complexe interacties tussen een grote verzameling van moleculen die leiden tot de vorming van een levend systeem. Tot voor kort was deze complexiteit zodanig groot dat het ondoenlijk was voldoende inzicht te krijgen in de systematiek achter de processen die zich binnen de cel afspelen. Recente ontwikkelingen in het veld van de chemie en de biologie hebben er echter voor gezorgd dat we in onze ontdekkingstocht van de cel nu een stap verder kunnen gaan. We kunnen daarbij twee verschillende onderzoekslijnen onderscheiden. Allereerst is er de top-down benadering, die voortkomt uit de moleculaire biologie, en die mogelijk gemaakt is door de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in genoom analyse. Onderzoekers in dit vakgebied proberen vast te stellen wat de minimale genetische informatie is die noodzakelijk is om een levende cel te maken. Verder houden ze zich mee bezig dit minimale genoom na te maken, en is men er recent zelfs in geslaagd een volledig kunstmatig genoom in de cel te brengen om daarmee een bacterie te herprogrammeren.