10 januari 2012

Prof. dr. J.N.A. Reek

Een van de grote uitdagingen van deze tijd is de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Er valt genoeg zonlicht op de aarde om de hele wereld in energiebehoefte te voorzien. Een van de grote nadelen van zonne-energie is de stroomopslag. Zonne-energie kan alleen overdag worden gewonnen en de overtollige energie kan wel worden opgeslagen, maar tot op heden is dit inefficiënt. Een doorbraak in het omzetten van licht energie in chemische energie of brandstof is hard nodig.