LED’s voor toepassingen buiten de verlichtingssfeer

11 december 2012

Prof. dr. C.R. Ronda

In deze voordracht zal eerst kort ingegaan worden op recente ontwikkelingen in LED’s. Daarna wordt uitgebreid toegelicht, hoe de unieke eigenschappen van LED’s nieuwe mogelijkheden creëren in een veeltal van situaties. Expliciet komt daarbij de rol van verlichting in leerprocessen in scholen; in ziekenhuizen en in de landbouw aan de orde.