8 maart 2016

Prof. T. van Terwisga (TUD, MARIN)

Van het wereldwijde goederen transport wordt ca. 90% per schip vervoerd. En omdat duurzame energiebronnen geen concurrerend alternatief zijn voor schepen (ook zeil voortstuwing niet), zal de scheepvaart een belangrijke bron van luchtverontreiniging en CO2 productie blijven. Luchtverontreiniging en brandstofkosten zijn derhalve belangrijke drijfveren voor onderzoek naar het reduceren van het brandstofverbruik door schepen. Waarbij het aantrekkelijk is om dit bij de bron van dit brandstofverbruik, namelijk de weerstand van het schip, aan te pakken.