Magneetvelden, magneten en magnetisme

14 september 2004

Prof. dr.ir. J.C. Maan

Een magnetisch veld is een van de weinige grootheden in de natuur die op één of andere manier de toestand van elk systeem verandert. Magneetvelden zijn in die zin vergelijkbaar met grootheden als temperatuur en druk. Om deze reden zijn magneetvelden zowel technisch (varierend van magneetstrips op kaartlezer, deurbellen, MRI in het ziekenhuis, etc.) als wetenschappelijk (kijken hoe eigenschappen van materie in magneetvelden veranderen) groot belang. Tevens spreekt magnetisme bij veel mensen tot de verbeelding omdat het naast zwaartekracht een van de weinige natuurkrachten is die op afstand kan werken zonder zichtbare of voelbare verbinding. In het nieuwe H(igh) F(ield) M(agnet) L(aboratory) in Nijmegen worden de hoogst mogelijke magneetvelden gemaakt en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In deze voordracht zal een korte inleiding over magnetisme worden gegeven en daarna zal worden ingegaan op hoe je hoge magneetvelden maakt, waarom dat zo kostbaar is en wat er mee wordt gedaan.