Meerschalige processen in de biologie

12 maart 2002

Prof. dr. P. Hogeweg (Utrecht)

Ofwel: Van ééncellige amoeben tot een meercellig organisme en van organisme tot eco-evolutionaire dynamica: Voorbeelden van het ontstaan van hogere niveau’s in de biologie. Getoond zal worden, hoe een model, geformuleerd uitsluitend in termen van cel adhesie en simpele vormen van signalering en chemotaxis, de gehele levenscyclus van een slijmschimmel (en zijn mutanten) kan verklaren, inclusief het gedrag van een rondkruipend “slakje”, alsmede de vorming van een fruitlichaampje op een lange steel. Als tweede voorbeeld van het ontstaan, en van de consequenties van meerschalige processen in de biologie zullen we naar ruimtelijke patroonvorming in ecosystemen kijken, en tonen, hoe deze grotere schaal ruimtelijke patronen terugwerken op de evolutie van de organismen.