Mondiale voedselzekerheid en Duurzame ontwikkeling

13 februari 2018

Prof. dr. ir. R. Rabbinge (WUR)

Voedsel zekerheid en duurzame ontwikkeling zijn heel goed mogelijk , ook bij een groeiende wereldbevolking en veranderend dieet. Dat zal in deze inleiding worden uiteengezet . Vertrekpunt daarbij zijn de Zes megatrends die de ontwikkeling van de grondgebonden gedurende de laatste decennia , met name in West Europa typeren: