Ontwikkeling van de hedendaagse psychiatrie

12 januari 2010

Prof. dr. R.S. Kahn

Helaas kunnen wij u geen samenvatting van de voordracht geven, maar wel de cv van de spreker: René S. Kahn studeerde geneeskunde in Groningen en deed arts-examen in 1979. Daarna volgden specialisaties psychiatrie en neurologie. Professor Kahn staat sinds 1986 ingeschreven als zenuwarts. Hij promoveerde in 1990 in Utrecht bij prof. Van Praag en prof. De Wied op het proefschrift Serotonin Receptor Hypersensitivity in Panic Disorder: an Hypothesis. In 1985 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij onderzoek heeft gedaan naar de biologische achtergronden van angststoornissen en schizofrenie. In 1993 volgde zijn benoeming tot hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, in welke functie hij tevens hoofd is van de Afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, alsmede opleider van arts-assistenten psychiatrie. In 1989 ontving hij de Ramaermedaille, een Nederlandse prijs voor verricht onderzoek op het gebied van de psychiatrie. Op het ogenblik geeft hij leiding aan een onderzoeksproject naar de biologische en omgevingsfactoren die een rol spelen bij schizofrenie.