Paling: Met stamcellen zonder bezoek aan de Sargassozee naar Volendam

11 oktober 2011

Dr. H.J. Huizing

De palingvisserij en de kweek van paling hebben te kampen met een tekort aan glasaal (jonge paling). Er mag worden gevreesd dat de vangst van glasaal zelfs helemaal wordt verboden en dat daarmee een eind komt aan de kweek van paling. De vangst van wilde paling staat ook sterk onder druk. De instroom van glasaal zit de laatste jaren al onder de 1% van het niveau van 1950. Wil Volendam palingdorp blijven, dan moet naar een andere aanpak worden omgezien. Deze onderkenning vormde de start van een project waarmee Volendam weer nadrukkelijk als palingdorp op de kaart kan worden gezet: Volendam als kraamkamer voor paling. Doel is het ontwikkelen van grootschalige glasaalproductie als mogelijke oplossing voor de huidige complexe palingproblematiek. In een samenwerking tussen de bedrijven NewCatch BV uit Leiden en Glasaal Volendam BV uit Volendam is men er in geslaagd palinglarven in gevangenschap te produceren. De productie van larven wordt door toepassing van een kunstmatige hypofyse (met stamcellen van paling) en met technieken uit de moleculaire genetica verder geoptimaliseerd. Dit onderzoek is uniek in de wereld. De gekweekte larven groeien uit tot het stadium waarop zij actief voedsel tot zich kunnen nemen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de verdere opkweek van de larven tot glasaal. Cruciaal daarin is het onderzoek naar de voeding van palinglarven. Elders op de wereld is men er al in geslaagd om Japanse aal van larf tot glasaal op te kweken. De verwachting is dat dit ook in Volendam gaat lukken bij de Europese aal. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van een reproductiecentrum voor glasaal in Volendam waar dit onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit centrum zal naar verwachting in oktober 2011 de eerste in Volendam geproduceerde palinglarven gaan opleveren. Dat zal de start zijn voor een cascade aan activiteiten waarmee Volendam weer op de kaart kan worden gezet als meest innovatieve palingdorp van de wereld. In de presentatie zal een tipje van de sluier worden opgelicht over de vorm waarin dit gaat plaatsvinden.