Pannerdensch Kanaal, 300 jaar verdeel en (be)heers

11 september 2007

 Ing. H.A.D. Eerden

Dit jaar is het precies driehonderd jaar geleden dat het Pannerdensch kanaal is aangelegd. Het gegraven riviergedeelte tussen Angeren en Pannerden heeft in vele opzichten invloed gehad op het rivierengebied en heeft daar letterlijk en figuurlijk diepe sporen achtergelaten. Zo zijn bijvoorbeeld de molens van Kinderdijk een direct gevolg van de toegenomen waterafvoer richting de Neder-Rijn en Lek.Vanwege de ligging van de staatkundige grenzen rondom de splitsingspunten van Rijn, Waal en IJssel stond de rivierkundige ontwikkeling van het Pannerdensch Kanaal vaak ook internationaal in de belangstelling. Redenen genoeg dus voor het genootschap Wessel Knoops om de roemruchte geschiedenis van het Pannerdensch kanaal in dit jubileumjaar onder de loep te nemen. Met behulp van een powerpointpresentatie worden allerlei waterstaatkundige aspecten van dit kanaal in de driehonderdjarige geschiedenis toegelicht. Hierbij zal naast alle techniek natuurlijk ook worden ingegaan op de raakvlakken met de geschiedenis van de omgeving Arnhem.