Playful Cultures: De ludificatie van ons dagelijks leven

8 februari 2011

Dr. M. Copier

In 1938 verscheen Homo Ludens van de Nederlandse historicus Johan Huizinga. Hierin stelde hij “Sinds langen tijd ben ik steeds stelliger tot de overtuiging gekomen, dat menschelijke beschaving opkomt en zich ontplooit in spel, als spel.” Als we kijken naar het spel-element in de hedendaagse cultuur, dan zien we dat spel een belangrijk onderdeel is geworden van ons dagelijks leven. De toenemende populariteit van computergames speelt hier een belangrijke rol in. Niet alleen vermaak, maar ook wonen, werken en wetenschap krijgen steeds meer speelse elementen, die vaak ondersteund worden door nieuwe technologieën. Dit roept allerlei vragen op, zoals: Hoe serieus is spel? En wat betekent het om een speler te zijn? In deze lezing alles over de ludificatie van ons dagelijks leven en in het bijzonder van wetenschap en onderwijs.