12 december 2006

 Prof. dr. C.W.J. Beenakker

De engelse astrofysicus en science fiction auteur Arthur C. Clarke heeft eens opgemerkt dat “Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”. Quantum computers zijn een voorbeeld van zo’n magische technologie. Gewone computers zijn misschien wel indrukwekkend snel, maar niet magisch. Een gewone computer werkt in wezen niet anders dan een simpel telraam. De informatie is opgeslagen in eenheden, bits, die de waarde 0 of 1 kunnen aannemen. Daar wordt mee geschoven, zoals in een telraam, hoewel veel sneller. In een quantum computer maakt men gebruik van eenheden die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is mogelijk dank zij de wondere wetten van de quantumfysica. De quantumfysica is al een eeuw oud, maar we zijn nu pas aan het leren hoe we die theorie kunnen toepassen op de verwerking van informatie. Een quantum computer zou problemen kunnen doorrekenen die op een gewone computer in miljoenen jaren nog niet zouden zijn opgelost. In deze lezing zal ik een inleiding geven op de science en fiction van quantum computers.