Research towards future electrochemical storage

9 oktober 2018

Dr. ir. Marnix Wagemaker (TUD)

De afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde motiveren de transformatie naar een maatschappij waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit brengt grote technologische uitdagingen met zich mee, zoals de realisatie van elektrische energieopslag voor mobiliteit en intermitterende wind- en zonne-energie. Batterijen worden in het algemeen gezien als sleuteltechnologie voor de elektrificatie van het vervoer, en voor middelgrote tot grote schaal elektriciteitsopslag, zoals blijkt bijvoorbeeld uit de recente massale investeringen door batterijfabrikanten en autofabrikanten. Dit vereist een enorme sprong voorwaarts in batterij-ontwikkelingen, met name met betrekking tot de dichtheid van de opslag van energie voor mobiliteit en kosten voor stationaire opslag. Toekomstige batterijen die het theoretisch mogelijk maken om aan deze eisen te voldoen, zijn voorgesteld, maar de realisatie ervan vereist fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van geavanceerde functionele materialen. In deze presentatie licht ik de huidige stand van zaken toe, en zal ik verschillende wetenschappelijke uitdagingen en materiaal strategieën voor de ontwikkeling van nieuwe generaties batterijen presenteren.