10 september 2002

Ir. P.T.M. Vaessen (Elst)

Het zijn roerige tijden voor de energiewereld. De liberalisering van de energiebedrijven in Nederland en Europa is in volle gang. Tegelijkertijd streeft de samenleving onder invloed van klimaatverandering en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar een duurzamere samenleving. De overheid, de energiesector en andere betrokkenen staan voor de taak verschillende doelen die op gespannen voet met elkaar staan, te verenigen. Het potentiële conflict tussen korte termijn belangen en lange termijn doelen, vraagt een strategie die alle partijen ondersteunen. In de lezing wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen die gaande zijn. Er wordt ingegaan op de achtergronden van het ontstaan, doel en belang van de wegenkaart voor de toekomstige energievoorziening in Nederland. Middels een “vertaling” van scenario’s wordt een voorzet gegeven voor doelen voor zowel opwekking als transmissie en distributie van elektriciteit die een significante bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening vanaf 2025.